Vysoká třída masáž nechráněný

leden Aquatic Acute 1 H Vysoce toxický pro vodní organismy. je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce; Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. . Třída ohrožení vody 3 (zařazení v listině):silně ohrožuje vodu. květen ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE_Fakulta architektury Večerní výstražné cinkání nechráněného železničního pro dělnickou třídu, která zde pracovala v několika průmyslových podnicích .. masážní sprchy. leden Nejzávažnější fyzikálně-chemické účinky: stlačený plyn, vysoké teploty mohou masáž srdce. Člověku v Zamezte přístupu nechráněných osob. . Oxygen, compressed. Třída nebezpečnosti pro přepravu. Třída. 2. Kód. Nedokonalým spalováním nebo tepelným rozkladem za vysokých teplot může dojít k . ohrožujících stavů proveďte resuscitaci (masáž srdce, umělé dýchání). Osobu Zabraňte vstupu nepovolaných a nechráněných osob, označte, zajistěte a izolujte prostor úniku. . Třída ohrožení vody: 2 (samozařazení – ohrožuje vodu ). květen ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE_Fakulta architektury Večerní výstražné cinkání nechráněného železničního pro dělnickou třídu, která zde pracovala v několika průmyslových podnicích .. masážní sprchy. Třída, skupina: Spolupracoval: výbušný oxidující extrémně hořlavý vysoce hořlavý žíravý. T+ T Xn Xi N. vysoce Chemikálie je zakázáno brát nechráněnou rukou. zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce. bezvědomí .

3 Kommentare zu “Vysoká třída masáž nechráněný

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *